överlevnad planet

2016/04/05
Spelet tar start från det ögonblick rymdfarkosten kommer ut ur hyperrymden i omloppsbana avlägsen planet. Hon hittades nyligen och medlemmarna i teamet kommer att landa på ytan för en mer detaljerad studie. Det är bara någon uppenbar anledning ombord en olycka inträffar. Besättningen lyckades fly via utrymnings skida innan de föll isär allvar drog skeppet. Huvudpersonen var tur två gånger, han har inte bara framgångsrikt satt, men också funnit att stämningen lämpar sig för livet. I ett annat fall knäckt andningsmask skulle inte lämna honom ingen chans att överleva. Nu, enligt instruktionerna han behövde för att komma till vraket för att skicka en SOS-signal använder ett extra sändare. Vägen är inte en kort och mycket farlig. En ny värld är fylld med oerhörda hot och hemligheter. Minsta misstag eller en förhastad, mindre välbetänkt beslut kan vara den sista.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: