Får i Dream

2016/03/23
Huvudpersonen lider av kronisk sömnlöshet och varje dag det blir värre. Detta leder till problem på jobbet och hemma, i nästa rum, återigen negativt påverkar förmågan att hälsosam sömn. Hittills inte förrän de imaginära vänner gör tvål och skapa en organisation som inte kan prata om. I detta avseende måste vi snarast börja hjälpa honom räkna fåren för att han äntligen kunde sova. Till en början gjorde vi inte ens staket och de fattiga djuret måste använda en vanlig timmer. Men snart kommer det att vara möjligt att höja fantasin ömma träd, normal staketet och andra dekorativa element. Bara för att se ut som ett moln skapelser att ansluta andra representanter för djur, liksom vi är bekymrade över den psykologiska tillstånd av tecknet.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: