Taps till Riches

2016/05/31
Han var mycket nära fullständig framgång av sina ambitiösa planer på att gripa makten i världen. Men när nyfunna hjälte, utan talang och stöd, lätt förstörs allt att han länge hade förberett. Vi var tvungna att evakuera och gömma sig i gudsförgätna trailer park i en fruktansvärd vildmark. I händerna på endast en blygsam summa pengar, eftersom infrastrukturen var helt förstörd. Men varken sorg eller depression av misslyckande är inte i dag. Det är dags att börja om på nytt. Spendera den sista för inköp av en övergiven matställe och successivt utveckla den. Vidare mer. Att ha kontroll över alla objekt i området, är det möjligt att utöka sitt inflytande i de närliggande städerna, och så småningom flytta till huvudstaden. Längs vägen, samla gamla laget hantlangare och ordna dem i nya ledande positioner.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: