NinjAwesome

2016/06/27
Huvudpersonen NinjAwesome just avslutat sina studier och är hedrade klarat alla prov och tester. Sedan med glädje gick han sina äldre bröder i farkosten och började att utföra olika uppgifter med gradvis ökande komplexitet. I början kommer han måste övervinna ett visst avstånd i fiendens territorium, stjäla konfidentiell information, göra ett par omläggningar och så vidare. Snart ledarskap kommer att förstå nyttan av en ny medlem och kommer att debitera mer ansvarsfullt uppdrag. Under drift, bör det vara noggrant samla guld för att sedan tillbringa den på självförbättring och förvärv av nya färdigheter. Och som en extra vapen för att öppna en ovanlig typ. En sann krigare kommer att kunna hitta flera hemliga platser dolda ögonen inte engagerade.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: