Dead End St

2016/07/04
Tvådörrars bil rusar genom de övergivna vägarna i norr. Det är bakom ratten, det är för navigatören och skytt. Det finns fortfarande en tredje passagerare, som snart skulle se världen. Mycket mörk, dödliga och på en monstrously skrämmande världen. De pratar de inte fundera över varför det hela visade sig, de vet bara att de bara har en chans att komma till den sista tillflykt. Ökad djur svar blixt handling och en vilja att göra något till förmån för framtiden för ditt barn gör dem mycket ansvarsfulla föräldrar. Periodvis flykt kör in i en folkmassa av kadaver som inte kan passera genom och sedan börjar prata vapen. Oupphörliga skottlossning, explosioner av granater och närstrid slagsmål - en vanlig företeelse i sådana situationer. Endast med vår hjälp, kan dessa två bli havande.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: