Castle Clicker

2016/07/10
Castle Clicker erbjuder alla att bygga från grunden en uppgörelse och vänd på den tiden i en stor medeltida stad och centrum av livet för hela regionen. Börja med att vara från mycket små - loggning för trä och bygga ett par gårdar för att producera ett minimum av nödvändiga saker. Nästa - en liten by omges av en palissad, och så vidare. Varje gång kommer det att krävas mer och mer material, så vi tillbringar en stor mängd arbete och tid för att klippa en annan lamm och så vidare.
I själva verket en bra Gradostroy om medeltiden, förvandlades till en tråkig och mycket tråkig aktivitet, där Donat enda sanna lösning ur situationen. Och förmodligen detta är vad skaparna förväntas.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: