ROBO

2016/07/28
Efter många år, inklusive ljus, kommer det att finnas en mycket obehaglig situation. På en av de planeter fabriker med automatiserad tillverkning fanns ett uppror av robotar. Tidigare reparatörer, transportörer och annan personal konstaterade att världen är nu ett suveränt folk från området. Värdar anses ett sådant beteende är oacceptabelt och beslutade att inte riskera att leva soldater skickades för att undertrycka deras strids järn oförskämda karl, men trogen de ideal som ingår i hans program. Search and Destroy - det är allt jobbet. Detta är precis vad vi måste ta itu med medan åtskilda av nivåer av dueller med en mängd olika fiender i deras egenskaper. Werth, som en topp, skjuta i alla riktningar, ducka vedergällning, hitta svaga punkter och sedan vi slog det. Om vi ​​bevisar att operatören har rätt att lyckas, kommer det att vara möjligt att få en mer avancerad modell av tecknet.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: