flygplats Scanner

2016/08/26
Vi som ung och oerfaren anställd på flygplatsen kontrolltjänst utsågs person att försöka upptäcka förbjudna föremål i passagerarnas bagage X-ray. Varje gång innan du flyger ett av planen framför honom kommer att vara en kö av dem som vill komma dit så fort som möjligt ombord. Alla i all hast av rädsla för att skulle lämna utan dem, driver påsarna på bandet och många kriminella personlighet hoppas stressande situation händer och tror att vår karaktär får trött och ouppmärksam. Och det är därför du måste vara ständigt på tårna och tillät inte heller några brister. Varje dag en lista över legala och illegala platser kommer att läggas som kommer att lägga mer komplexitet till hårt arbete. Vi söker störande konturer och skicka brottslingar till fängelse.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: