särskilt

2016/09/05
25. 25 lång och mycket tråkiga år. 300 månader och otaliga identiska som två droppar vatten dagar tillbringade i de mörka och fuktiga fängelsehålorna. En kvarts sekel i kammaren, där det finns även ett litet fönster för ett brott han inte begått. Någon onda viljan skickade honom här med något hopp om en legitim release. Och slutligen, en av vakterna har blivit gammal, han förlorade sin omsorg och försiktighet, så att inte märka förlusten av en värdefull nyckel ur låset. Vid huvudpersonen är bara en chans och han kommer att spendera förgäves för att inte gå. Det är nödvändigt att bryta sig loss, så länge ingen slog larm och började blockera passager, mycket snabbt övervinna de stora områden och långa korridorer fängelsekomplexet. Framför honom väntar gropen, och gropen, förrädiska fällor och varna vakterna.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: