agent Aliens

2016/10/12
En dag, huvudpersonen bara var att komma med överföringar till ett annat stjärnsystem, för att besöka sin älskade mormor. Och i ett visst skede av en lång resa, det fartyg på vilket han reste, attackerades och bordades. Landade personen förklarade, på grund av det faktum att ombord alla utlänningar (som om angriparna inte faller under denna definition, tyranni !!!) de ska flyttas till en intergalaktisk maximal säkerhet fängelse. Så tecken har dykt upp i väggarna och maloprivetlivogo platser. Efter en stund kunde han öppna celldörren och kasta sina klackar. Nu kommer han inte bara hitta ett sätt att bryta sig ur denna fälla, men också bidra till organisationen av en fullskalig flykt av andra fångar, av vilka det finns ett stort antal.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: