skridsko Paperboy

2016/10/21
Huvudpersonen kommer att tjäna kurir och budbärare av tidningar, förlag, tryckning, med titeln "Skaty News". Varje dag han har att resa runt på gatorna i staden på sin skateboard och korrekt kast för att skicka tätt sammandragna stämplade pappersark i postlådor, kommer ett liknande resultat räknas i kassan av tjänsteutövningen. På trottoarerna ständigt ilande fotgängare stör arbetet och lämnar vägbanan inför allvarliga skador och skador, så det är nödvändigt att vara försiktig och smidig. Olika bonusar kommer att hjälpa till att få ytterligare möjligheter och öppna nya karaktärer från den långa listan. Valet av mynt tillåta ackumulerat tillräckligt med pengar för att investera i utvecklingen av inhemska företag och förbättra arbetsvillkoren för alla medarbetare.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: