Shoggoth Rising

2016/12/01
Shoggoth Rising - är en klassisk berättelse om en berusad sjöman berättade av unga och oerfarna seglare under en våldsam storm eller annan berusande kopp i hamnen taverna. Berättat om gamla tider, modiga sjömän, fruktansvärda monster och andra funktioner som växer i kvantitet och kvalitet från historia till historia. Det är vårt fall berättar om bred båtsman, den enda överlevande i besättningen på en oväntad attack av blodtörstiga varelser från djupet av kustvattnen. Efter att ha lyckats simma till fyren och barrikaderade sig på det, inser han att hans förföljare inte lämna och förbereder sig för att ta hans sista match. Han måste utforska området ivrigt och noggrant skjuta fiender för att klättra över muren. Kontinuerlig förbättring och sökandet efter nya vapen kommer att tillåta honom att inte bara håller längre, men också för att överleva. När allt kommer omkring, hur kan lära sig mer om story teller.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: