Vitalion Bakterier Evolution Li

2016/12/06
Vitalion Bakterier Evolution Li måste börja förstå att ingenting händer snabbt här. Det fanns inga signifikanta resultat har att vänta ganska länge. Och naturligtvis måste det börja med de enklaste och vanligaste "små djur" som inte är värda någonting, men återges i stora mängder. Så småningom samlat tillräckligt med pengar för ytterligare steg på vägen av evolutionen det blir möjligt att välja riktning och definiera inställningarna, och sedan se vad som händer. Framgångsrik eller bara lycka kommer att ge något mycket värdefullt. Efter att ha sålt den resulterande exempel kan avsevärt påskynda hela processen och få din samling i ett par andra ursprungliga organismer. Detta kommer att bidra till att öka variationen av manövern och att skapa något på denna ovanliga och revolutionerande.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: