Sledge

2017/01/10
Sledge - är berättelsen om den legendariske bergssluttning där fans rodel extrem och föredrar att tillbringa sin tid. Alla spår i området för en lång tid har testats och är inte av intresse, men det lockar alla som vill bevisa för sig själv och andra att han var riktigt cool. Många har försökt att stiga ned från honom, men misslyckades och kunde bara visa upp mätaren passerat. När allt kommer omkring, kommer alla som vågat detta vara en mycket svår uppgift. Kamikaze piloter måste manövrera på en släde i en tät skog, ducka stubbar, stenar, stora snögubbar, rullande snö bollar och många andra saker, vad mötet för att skingra bilen blir det till en våt fläck.
Random generation av hög densitet platser och föremål gör arkadracing i en allvarlig konfrontation med fysikmotor och dålig manövrerbarhet ridning snabb projektil.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: