Utbildare av Kala

2016/11/10
Nunnor slåss med demoner och andra igenkännbara tecken i det förflutna och nu måste vi välja en av de två sidorna i den långa konflikten i den stora ursprungliga fantasivärld. Ras som hänför sig till barrskog, natur och allt som har med det, eller skapa en kallblodig bor i permafrosten och föredrar svalt utrymme för livsmiljö. Det var början på fullskaligt krig är okänd, men båda sidor är glada över att ha börjat mobilisera allt som kan slå mot fienden.
Strider äger rum i realtid och från den tid vi behöver för att skicka soldater kort i fallet medan endast mana bar byggs upp. Den nya "hand" och en volymökning kräver också konsumtionen av en strategisk resurs, men det lönar sig i framtiden utdragna strider.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: