Cargo Shalgo

2016/02/17
Arbetar vi lastare på olika platser under lossning av paket, lådor, askar och andra saker som transporteras i punkt A från punkt B på olika sätt. Vår roll - noggrant och i tid för att sortera laster i lastbilar, etc. är nödvändiga. Inte får förväxlas kommer vi färgkod är identiska livré fordon. Men de är inte gummi, och våra kollegor inte alltid sprids objekten på transportbandet i den korrekta sekvensen. I sådana fall måste du vända "onödiga" i början och en förhoppning om att föraren har tid att skynda och få tillbaka till full kollaps. Efter att ha avslutat på samma plats spelarna kommer att gå till en annan tätare varuflödet. Varje gång dem kommer att kräva mer professionalism och snabbhet.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: