Puzzle Craft 2

2016/04/17
Och det är inte ledig. Det var ursprungligen antas vara en fullskalig expedition för att söka efter och upptäckten av den legendariska land fullt av mystik och magi. Men en fruktansvärd storm räddade fartyget ur flottan, och kastade en okänd kust. Nästan alla överlevde och kunde upprätthålla de nödvändiga ransoner för första gången. Efter den inledande undersökningen, beslutades det att bo här och inte hyllor dem att börja utrusta ett liv på ett nytt ställe. Hus, fält för grödor, verkstäder, marknad och många andra faciliteter, liksom människorna i dem levande och arbete, kräver olika resurser. De är då vi att producera svett i ansiktet spela "tre i rad." Och ju mer desto större behov av befolkningen. Ökningen i "skörd" kommer att bidra till att skapa verktyg och mer. Det började med en liten bosättning, snart kommer vi att vara på balansen i ett stort imperium som behöver ses.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: