Övergiven fabrik Escape 6

2016/05/21
Huvudpersonen övergiven Fabrik Escape 6, som namnet antyder fann sig fångade med inga dörrar eller andra oöverstigliga hinder. Han bröt bara bilen vid körning på en öde väg. det finns något samband, kan det lösa problemet på plats, antingen. Innan civilisation flera tiotals kilometer och i vilken riktning är oklart. Och bara på avstånd kan man se de gamla fabriksbyggnaderna. Vid en närmare undersökning visade det sig att produktionsanläggningen har övergivits i all hast och nästan sparken. Stor chans att hitta rätt verktyg, i tid för att reparera skadan innan det blir mörkt. Men vad är det? Vid varje steg, beläget stängas med hjälp av sinnrika lås rumsboxar. Någon set förstoppning även utan mening att göra saker. Att allvarligt poraskinut hjärnor att få för att uppnå de nödvändiga målen.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: