balanse

2016/06/07
I balanse vi måste placera kraftledning stöd så att kraften kan "leverera" konsumenterna makt. Och det är här det roliga börjar. Inventering har inte obegränsat och bör gå att tänka på utrymme för att installera, och bandbredd begränsad i kablar. Att bygga en "stark" för att få till nästa, och sedan använda den svagare för avlägsna objekt. Annars kommer människor att vara missnöjda med bristen betalda tjänster. Du kan inte "omfattar" källan i full fart, i det här fallet, är överskottet också en negativ inverkan på resultatet. Det är nödvändigt att söka en balans, men det är ganska svårt att göra när det finns oväntade sprickor, skador, och naturen och elementen utom kontroll. Det bör vara redo för alla eventualiteter och utarbeta en reserv i händelse av en olycka.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: