SpriteBox Kodning

2016/11/08
Som med tidigare serie SpriteBox Kodning kommer att träna unga spelare, som i andra och deras föräldrar grunderna i programmering av mest spännande och snabb lagringsorgan i form av ett intressant spel. Välja hjälten till belåtenhet de kommer att gå för att befria sina kamrater som fångats i fällor och samla värdefulla föremål, men det är bara en vacker design till huvud gameplay. Regelbundet karaktär möter oöverstigliga hinder och att gå vidare är det nödvändigt att korrekt ordna sekvensen av handlingar till sin assistent. Praktiska kontroller tillåter intuitiv att utföra manipulationer med själva syntaxen i Java snabbt och utan fel. Gradvis allt mer komplexa nivåer, nya funktioner och annan kod har smidigt och med maximalt resultat kommer att lägga grunden för en fullständig undersökning av olika språk.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: