Dominocity

2016/11/19
I Dominocity vi kommer att leda vägen, ofta slingrande och förvirrande, målet, att bygga ut den domino. Ett populärt tidsfördriv i den starka anda av ägarna av nerver av stål och darrande händer nåtts och mobila enheter. Det är sant i det här spelet kommer spelarna inte bygga stora målningar, storskaliga och komplexa kedjan, men bara försöka visa sin smidighet och snabbhet åtgärder. I varje plats måste du placera siffrorna så att kollapsen av hem de alla föll och tappade levereras till slutpunkten. Enkelt handhavande gör det enkelt att göra svängar i tid varning för farliga kol eller alltför stort avstånd mellan objekten. Det är därför nödvändigt att klara av ett minimalt antal drag för att få extra poäng, som är mycket användbar i framtiden.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: