hocus.

2016/12/19
Målet med spelet kommer att föra den röda kub till den punkt av samma färg genom att flytta ansikten geometriska strukturer i stil med Eschers ritningar. Den första i raden kommer att vara de enklaste former, vilka är mycket presenterade ofta i olika läroböcker och referenslitteratur, som ett exempel på optiska illusioner. Tja, sedan gå riktigt allvarlig "konstruktion" omvandla det sätt på en komplett labyrint, som bör återspegla beskriver vägen, då plötsligt ha vilat i en återvändsgränd, att inte återvända till utgångsläget. Komplexiteten, det stora antalet grenar, intrikata vävning och andra effekter används för att skapa den maximala komplexiteten av spelet. Ett stort antal platser som krävs för att tilltala dem som inte gillar flyktig träning för hjärnan.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: