Mind Games

2012/03/07

Leker med en massa logiska problem som var populär under de senaste 20 åren. Det är en uppsättning av logiska spel och utmaningar. I denna version finns 10 typer av pussel (schack, Kinaschack, elfte timme, Reversi, sjunde gäst och tag). Och ändå, det finns mer än 120 olika svårighetsgrader.

Ladda ner:

Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Taggar:
Pussel
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: