Paper Racing

2013/06/22

Paper Racing - Racing på papper - det är väldigt spännande och ovanlig ras - loppet steg för steg!
Spelet skapades efter det gamla brädspelet, där många av oss lekte som barn. Spelet simulerade bilspel på ett pappersark. Regler för rörliga fordon avspeglar de fysikaliska egenskaperna hos den här bilen vid acceleration, inbromsning och kurvtagning. Som ett resultat, det visar sig intressant och realistiskt beteende.

I den aktuella versionen:
- Utmärkt grafik
- Original gameplay
- 14 spår (mer i framtida versioner)
- Den globala bord av registeruppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: