exilDoms

2016/04/24
En gång i världen, det var en väldig imperium som verkade oförstörbar. Dess invånare visste exakt - ingen vågar att attackera dem, eftersom hela kontinenten och var ett imperium. Men en skurk att förbli anonym, kunde upptäcka den magiska portarna till en annan dimension. stormen, som kom ut i några dagar, gjorde den till en dödlig plats där ingen återvänder. Bara de som bodde i kuststäderna måste evakueras till en avlägsen ö, tidigare nedgångna tidigare koloni. Det hårda klimatet, olämpliga för jordbruks lättnad och aggressiva lokalbefolkningen träffade flyktingar.
Efter hundra år av huvudpersonen, en ung äventyrare, fick han meddelat att han nu var arvtagare till en stor förmögenhet i huvudstaden i den nya staten. Han hade inte ens antyder vad han väntade för försök och prestationer under resan till oavsiktlig rikedom.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: