Heroes of 71: vedergällning

2016/04/01
Spelets handling berättar om väsentliga händelser har inträffat i 1971. På den tiden, Pakistans territorium bestod av två delar, mellan vilka det är Indien. Bengaler aldrig betraktas som fullvärdiga medborgare i landet. Denna attityd, språklig skillnad, och andra egenskaper hos den impuls sökvägen till självständighet. Den fredliga kamp för sin egen stat har lett till en hänsynslös militär operation av Pakistan.
Ett stort antal offer från civilbefolkningen, humanitär katastrof och långvariga motvilja mot grannen knuffade Indien att ingripa och tvinga angriparen att kapitulera.
Men innan dess fanns långa månader av partisan konfrontation mot överlägsna styrkor upprepade gånger och vi måste bevittna dessa slagsmål.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: