Hög Sea Saga

2016/04/16
Och en gång kallade kungen av huvudpersonen. Tja, som jag kallade för? Bara jag skrek ut genom fönstret. State of ön och även mycket små. Och han sade till honom - "vara snäll att visa alla sina talanger och göra det så att mitt land har blivit en mycket stor och kraftfull, och jag kommer att vara tacksam för det." "Cool" - trodde karaktär och genast rusade för att utföra instruktioner. Men någon åtgärd krävs för att spendera pengar i guld, men det är klart att det är mycket liten. Därför måste vi filibuster. Sätt tavernan, vi anställa sjömän, köpa svarta segel och flaggor och förbereda sig för att börja fiska. Det är bara att vi inte har ett fartyg. Och att starta åtminstone i den förberedande fasen av operationen är nödvändig för att slingra sig ur och få åtminstone en del tråg masten. Det visar sig att i slutet av denna episka, blir det lättare att bli härskare själva. När allt kommer omkring är vi faktiskt byggs från grunden.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: