Idle Miner Tycoon

2016/07/18
I Idle Miner Tycoon vi kommer att leda en liten guldgruvföretag kupivshuyu liten gruva. Av en lycklig slump avslöjade vidare utforskning som gömd i djupet av en stor fyndigheter av värdefulla malm. Och det betyder att det är dags att komma till jobbet. Den lilla personal och basutrustning kommer att kräva i de första stegen i vår regelbundet delta i processen. Men med tiden kommer det att bli möjligt att anställa en stab av assistenter, chefer, och en massa andra människor automatisera "transportband". Mining, lastning, lossning - allt detta måste alltid fungera utan dröjsmål. Korrekt byggd linje ger oss ekonomisk vinning, som bör omedelbart låt i modernisering och utbyggnad, samt att attrahera högkvalificerad personal.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: