Game Studio Tycoon 3 Lite

2016/09/26
Skillnaden mellan Lite-version av den fullständiga (betalas) i att sonden inte kommer att innehålla några av de funktioner och spelinställningar och kommer också att begränsas till den tid under vilken företaget kommer att fortsätta livet. Men detta är tillräckligt för att förstå om projektet vill det eller inte.
Det huvudsakliga målet här - att skapa små företag att skapa spelet, förvandla allt detta till en blomstrande och utvecklat verksamheten till sedan stanna på toppen av populariteten av 50 år. I själva verket, det viktigaste du behöver göra - så det är viktigt att regelbundet producera höga utsläpp kvalitet, varav en del kan få status som kult. Omedelbart är att säga som kommer att göra är inte lätt, eftersom framgång kommer att bero på ett antal svåra att kontrollera direkt faktorer.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: