Fun Hospital

2016/11/21
I början kommer vi att ha bara ett kalt rum, brist på personal och även namnet på sjukhuset kommer inte. Men några steg kan alla vara korrekt. Sätt rack registret, hyra en sjuksköterska, nu tar henne där, och voila, är den institution redo att ta emot patienter. Det är bara ingenstans att gå, så dröj inte i en lång låda system ett par rum där terapeuter arbetar fartyg. Sjuka kommer därifrån kommer att finna att det inte finns någon plats för att ta emot den föreskrivna behandlingen, och då blir det två sätt - skicka hem dem med en fin lite längre från eller snabbt bygga en behandlingsrummet och leta efter en kompetent yrkesman. Glöm bara inte om bekvämligheten av besökare och anställda, samt att investera alla pengar i utveckling och modernisering av utrustning, samt utbildning.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: