Command & Control

2015/03/21
Vi väntar på åtta uppdrag av olika slag, till var och en som vi kommer att genomföra en detaljerad genomgång, kommer att presenteras av en introduktion och skickas till fronten. Försvar eller bakhåll ser likadana - vi är ett litet område med stadsutveckling i varje hus kan planteras i en pluton. Flottor, granatkastare, prickskytt, murbruk och andra. Var och en av dem är föremål för erfarenhet tillväxt, samt en åter modifikation.
Förutom dem, kan du använda attackhelikoptrar och frontlinjen luftfart, men se upp talibanerna ofta bemannas av SAM. För olika aktiviteter och prestationer, kommer spelarna att tjäna prestationer och rating efter segern över fienden.
Kameran här simulerar flygfotografering eller satellitbild. Atmosfär lagt och konstant radiotrafik rapporter om situationen på slagfältet.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: