Tecknad Wars 3

2016/01/30
Efter händelserna i de två första delarna, och den heroiska segern i finalen av världen i riket varade inte länge. Gårdagens bästa vänner och allierade grälade och aktiverat varandra. Inbördeskriget bröt ut och det är blodigt och bittert överträffa alla tidigare konflikter. Huvudpersonen var helt ensam mot alla, var och en av spelarna är glada att vinna och din stad kommer att ta resurser, men lojala soldater och medborgare är inte likgiltiga, som en är överens om att man måste slå för att främja sig själva och diktera villkoren för engagemang. Soldaterna med stöd av den mobila tornet monterad därpå skorpion enkelt bryta motståndet och bränna fiendens befästningar. Slaget härdade soldater och attrahera nya och troféer kommer att modernisera belägrings anordningar som för närvarande transportör av döden.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: