smed Lab

2016/02/10
Av uppenbara skäl, kommer alla vi börjar med smedjan i en provins gudsförgätna plats med ett minimalt antal kunder. Och vid första vi bara producera skivor av billig kvalitet. För att göra detta personligen för att få material, smedja och sedan sälja. Med lite kapital hela denna process kan automatiseras och vända i transportören. Med tiden kommer vi att kunna låsa upp nya resurser, produkter och specialfunktioner som kan läggas till objekt.
Under allt detta, kommer skärmen till höger visas en mängd olika order, ett framgångsrikt genomförande av dessa kommer att öka prestige institutionen. Och till vänster visas nyheter från livet i landet och angränsande riken. Några användbara, medan andra helt enkelt utformad för att ge en touch av humor i det dagliga rutinarbete av en smed. Besparingar kan "gömma" i banken från tjuvar. Ränta på inlåning kommer att ge en bra extra inkomst.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: