kollidera Royale

2016/03/04
The Clash Royale vid första ögonkastet urskilja någon tidigare sett av idéer och resultat. Och med tiden blir det tydligt att det är inget nytt, ser vi inte. Ja, trevliga och läckra grafik. Ja, en enorm möjlighet. Men allt vi har gått igenom många gånger. Kartor var helt enkelt att utse enheter och ingen taktisk känsla eller läsa deras närvaro kan inte hållas.
Vi kommer att ha tre lås, varav en är den viktigaste, liknande fienden. Vi kommer att vara "planterade" på gränsen till vad som är tillåtet befintliga soldater från "däck", som han är. Uppgiften är enkel - att bryta fiendens motstånd, och bryta igenom fördämningen att förstöra fästen. Chansen att lyckas beror på kvaliteten på soldaten och hans nivå. Vem kan pumpa eller förtjänster i en kamp som naturligtvis kommer att ske långsamt, eller för bonus som samlats i kistor.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: