StormTree

2016/03/12
StormTree skicka oss i den magiska världen nedsänkt i det pågående kriget för kontroll av guldgruvor, territorier, magiska artefakter och allt annat som kan vara av värde. Och hålla sig borta från striderna är inte möjligt. Förr eller senare, varje besök av dem som är angelägna om att få allt på en gång, och utan bröd. Därför är det nödvändigt i de första minuterna efter mottagandet av en plats för konstruktion för att börja bygga befästningar och förbereder sig för den obligatoriska invasionen av fienden. Hyrda enheter, hinder och torn för hjälp om de inte slutar, så bromsa de invaderande fiender. I sin tur, att bygga ointagliga väggarna behöver en hel del pengar och juridiska innebär att det är nästan omöjligt. Detta leder oss till det faktum att tiden att gå kontrollera egna grannar.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: