Bugmon Defense

2016/04/02
Zhukomony - främmande ras i sitt slag som liknar förvuxna insekter. Trots sin ohyggliga utseende - är detta en mycket väl utvecklad och kraftfull struktur. Och det är mycket militant, allt annat. Att ha en orkan över galaxen, kunde de besegra alla motstridiga beboeliga planeter och nu kommer att upprepa det med världen som kallas Jorden. Och att de lyckas om vi inte snarast ta befälet över en avdelning av intelligenta djur. Under en lång tid, de framgångsrikt gömde bland folket, men nu är det tur att kasta bort masken och öppet gå i krig med dem som inkräktar på deras planet.
Mellan strider måste vi bygga och utveckla den underjordiska bas ligger i en hemlig plats. Endast på detta sätt blir det möjligt att slå till fienden landningskrafterna utan att äventyra dess infrastruktur och civila experter. DNA främmande Forskningen skall skapa sina egna mutanter som avsevärt kommer att förbättra möjligheterna till framgång i kampen.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: