REDCON

2016/04/27
REDCON - är svaret på frågan "Vad skulle hända om första världskriget inte är avslutad, men försenades i hundra år." Global konflikt har vänt planeten i ett levande helvete, men även en mardröm kommit till ett slut. Det var en man som identifierade sig som kejsaren och som kunde förena under deras kontroll alla. Med undantag för en sak. Förrädaren, en avfälling, avfälling tidigare general och förtrogne guvernören beslöt att världs återhämtning och välstånd - är det inte för honom. Återigen skramlar vapen, infanteri stormar stärka och luftskepp bedriva himlen är alltid mulet. Och huvudpersonen är den som kommer att vara i stormens öga. Suppression murbruk bosättningar, förstörelsen av fienden batteri, misshandel krafter, brottas och mycket mer blir hans vardag. Samt ta hand om sina soldater, förbättring av infrastruktur och modernisering av befintliga vapen. Glöm en kan inte vara småsaker.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: