zombie Corps

2016/05/13
Bland långsamt ruttnande generaler bestämd ledare och armén leds av erfarna generaler gick att rengöra planeten från resterna av mänskligheten. "Mark för zombies!" Den enkla slogan hade allvarliga konsekvenser, och nu levande människor inte känner sig bekväma. I detta avseende, FN godkända och finansierat inrättandet av en särskild kår av soldater. De var tvungna att hålla kadaver, försvara baser, uppförande spaning och sabotageåtgärder i bakre delen av fienden. För en av de mest framgångsrika kämparna och vi måste spela. Han har stora gränser och nästan på egen hand klara av angrepp av någon densitet. Men mötet med ledaren för fiender som berövats sitt minne, men inga reflexer. Han måste börja lära sig igen och sakta tillbaka dina kunskaper för hämnd.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: