spymaster

2016/07/23
Vi börjar en karriär spion i Paris på obestämd tid, är det klart att det inte föreligger, högst 60. Kriget är över, men dess arv fortfarande i högsta grad levande och varje dag påminner om sig själv, det finns en höjd på det kalla, världens uppdelad i två stridande läger, men vi står inför ännu allvarligare motståndare. I vårt förfogande kommer att vara ett par av agenter och uppgiften att utveckla en blygsam företag till en kraftfull intelligens struktur med självständig ställning och maximal avskildhet. Bedriva verksamhet, anställa arbetare av olika inriktningar, utveckla sina färdigheter, skapar ideal, det fungerade och laget gradvis börja utvidga nätverket av kapitalet i andra länder. Men var försiktig, vissa krafter inte gillar okontrollerade utveckling av organisationen och förr eller senare kommer det att finnas en fullskalig intressekonflikt.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: