Galaxy Reavers-Space RTS

2016/08/08
Galaxy Reavers tomt utvecklas på återanvändning, men har inte förlorat relevans scenario. Avlägsen framtid har mänskligheten länge bosatt sig i galaxen, den aktiva kolonisering av avlägsna världar, de tekniksprång och de fantastiska upptäckter gjorde kraftfull Terran ras. Här är bara en del människor håller inte och började fullskalig invasion. Lidande nederlag efter människor avgår och lämnar systemet tidigare bebodda. Huvudpersonen är en icke namngiven befälhavare för slagskepp USS täcker reträtt. Framgångsrik fiende bakhåll och lätta fartyg förblir ensam mot hela fiendens armada. Men i stället för att försöka bryta igenom till sina spelare att starta en ojämn kamp och använda taktik "hit-avfall" att länka allvarlig kraft. Den efterföljande infångning av troféer kommer att skapa sin egen skvadron att slutföra kriget.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: