brand Flying

2016/09/08
Brand i avlägsna skogsområden, avlägsna bergs höjder och andra platser där konventionella brand beräkningar helt enkelt inte kan nå, är de viktigaste målen för vattenbombning. Snabbt spridnings element måste besegras så snart som möjligt, innan en liten bränn zon inte blir ett undantagstillstånd.
Vi väntar på 22 kritiska jobbrelaterade, just sådana situationer. Varje gång har vi en brand, inte långt vattenkälla och ett eller flera plan. Vi banar väg för dem så att de skulle ha kommit i rätt ögonblick, och sedan skicka "belastning" ner till "fiendens huvud" och sedan utvecklar vi för ny "ammunition". Det främsta hotet att omedelbart lokalisera och förstöra fiendens innan de tar stora områden.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: