Skyttegravar War

2016/09/11
Det finns vår bas och. Det är nödvändigt att försvara sina egna och försöka fånga fienden. I vårt förfogande kommer att vara endast fyra typer av enheter - infanteri, krypskyttar, pansarfordon och artilleri. Aviation bara ibland lindra olika bonusar eller leveranser. Vi rekryterar soldater, som omedelbart går in i striden, eller snarare till närmaste skydd eller dike, där utan vår ordning, tålmodigt väntar på den anfallande fienden. En soldat i ett öppet område för skytten är ett utmärkt mål, och därför är det önskvärt att avancera väntar på någon fördel. Annars truppen omedelbart ignominiously dö under en skur av kulor. Vi intar positioner efter varandra, så småningom närmar sig det huvudsakliga målet, och sedan en massiv slag för att besegra motståndaren.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Taggar:
krig, strid, 2D,
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: