Shadow Wars

2016/09/24
Huvudpersonen Shadow Wars från tidig barndom var en straff och en utmaning för föräldrar, släktingar, och särskilt för sig själv. Uttrycker i mitt huvud, visioner, tvångstankar, okända och underbara ord, berättelser om underliga varelser sett lett till det faktum att han upprepade gånger befann sig i psykiatriska sjukhus typ. Så den här gången han framgångsrikt vrålade i vingen för våldsamma och besatt en av stadens sjukhus. Det är det, och funnit en ny vän, som kortfattat förklarade allt som han ansåg nonsens faktiskt existerar och det är sannolikt en av de så kallade hanterare. Befriad äntligen från förtryckande stigma av en galning, störtar han huvudstupa in i en farlig men spännande värld av mörker och barn som vägleda dem. Varför föra honom detta sätt kommer vi att ta reda på.


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: