min Majesty

2016/09/30
Även om handlingen i mitt Majestät och ger oss många århundraden sedan från det tropiska paradiset i den hårda verkligheten i medeltiden, men det visar sig att moderna diktatorer inför många utmaningar, som har varit en ständig huvudvärk styrande i gångna tider. Vi har en skattkammare från vilken varje drag dras kostnader och de är mycket stor summa, så du måste omedelbart börja att rätta den ekonomiska situationen, eller konkurs och standard finns. Tänk bara på att göra en publik med några av de sex fraktioner (två gånger i rad kan inte vara) och lyssna på deras förslag och problem, och sedan fatta beslut. Vilka var och en förbättrar förhållande med en annan och bytet. Förmågan att manövrera mellan full tillbedjan och pyrande tomten är mycket användbar för nybörjare till monarken. Endast visdom och klokhet, och ibland hänsynslösa förtryck hjälp att dö en naturlig död vid hög ålder.
Video:


uppmärksamhet! Alla filer placeras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, vänligen meddela oss
Kommentarer:
      Införa
    • Ange antalet: